Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden, toivomusten ja ikätason mukaisesti. Lapsen huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen molempien vanhempiensa välillä.

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona ei asu. Lapsen huoltaja huolehtii lapsen kasvatuksesta, uskontokunnasta, koulutuksesta, terveydestä ja päättää lapsen kansalaisuudesta, asuinpaikasta ja nimestä sekä edustaa lasta häntä koskevissa asioissa eri viranomaisissa. Esim. lasta ei voi kastaa isän uskontoon, jollei isyyttä ja yhteishuoltosopimusta ole vahvistettu. Huoltaja on yleensä myös lapsen edunvalvoja eli hoitaa lapsen omaisuutta.

Kun vanhemmat eivät ole naimisissa keskenään, äiti on yksin lapsen huoltaja. Vanhemmat voivat halutessaan tehdä lastenvalvojan luona yhteishuoltosopimuksen. Jos vanhemmat avioituvat isyyden vahvistämisen jälkeen, tulevat he molemmat lapsen huoltajiksi.

Lastenvalvojan luona tehtävät sopimukset edellyttävät vanhempien yksimielisyyttä.

Laki turvaa lapsen oikeuden tavata molempia vanhempiaan, jos nämä eivät asu yhdessä. Lapselle on tärkeää, että hänellä on pysyvät suhteet sekä äitiin että isään. Vanhemmat voivat sopia tapaamisesta keskenään suullisesti tai tehdä kirjallisen sopimuksen, jonka lastenvalvoja vahvistaa.

Jos vanhemmat ovat eri mieltä, lapsen huollon, asumisen ja tapaamisoikeuden järjestämisestä, on asiaan mahdollisuus hakea päätös oikeudelta. Yhteyttä voi ottaa suoraan käräjäoikeuteen tai yleiseen oikeusaputoimistoon.

Lahden käräjäoikeus/hakemuskanslia
Rautatienkatu 2
15100 Lahti
puh. 010 3647 120

Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto
Aleksanterinkatu 24 A 2 krs.
15140 Lahti
puh. 010 3660 640 tai 050 5596 100