Etusivu :: Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut :: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut :: Isyys, lapsen huoltajuus ja elatus :: Muut perheoikeudelliset palvelut :: Oikeudelle annettavat selvitykset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Oikeudelle annettavat selvitykset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lahden kaupungin perheoikeudelliset palvelut tekee käräjäoikeuden pyynnöstä selvityksiä vanhempien ja lasten tilanteesta, kun vanhemmat eivät ole päässeet sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta ja päätöstä haetaan oikeudelta.

Selvitys sisältää neuvotteluja, kotikäyntejä, lasten kuulemisen, yhteistyön muiden tahojen kanssa sekä kirjallisen selvityksen laatimisen oikeudelle.

Lainsäädäntöä www.finlex.fi
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361 / 1983
Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 556 / 1994