Etusivu :: Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut :: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut :: Isyys, lapsen huoltajuus ja elatus :: Muut perheoikeudelliset palvelut :: Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosovittelu

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosovittelu

Sosiaalihuoltolain (710 / 1982) 17 §:n mukaan kunnan on huolehdittava lapsenhuoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanossa toimitettavista sovittelutehtävistä.

Täytäntöönpanosovittelun tarkoituksena on edistää asianosaisten yhteistoimintaa lapsen hyvinvoinnin toteuttamiseksi täytäntöön pantavana olevan päätöksen edellyttämällä tavalla.

Täytäntöönpanosovittelu käynnistyy käräjäoikeuden määräyksestä. Kun täytäntöönpanoa koskeva hakemus on saapunut käräjäoikeudelle, käräjäoikeuden on viipymättä annettava kunnan nimeämän sovittelijan tehtäväksi järjestää asiassa sovittelu. Tarvittaessa sovittelutehtävä voidaan antaa kahdelle tai useammalle sovittelijalle.

Sosiaalihuollon viranomaisen tulee lain 9 §:n perusteella nimetä riittävä määrä henkilöitä hoitamaan lain 6 - 8 §:ssä tarkoitettuja sovittelutehtäviä kunnassa.

Läntisen perusturvapiirin kuntien yhteinen perusturvalautakunta on nimennyt täytäntöönpanosovittelijat Peruspalvelukeskus Oivasta.

Lainsäädäntö www.finlex.fi
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 619 / 1996
Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 729 / 1996