Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen sekä oikeusvaikutukset

Kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isyyden selvittäminen tapahtuu lastenvalvojan luona. Väestörekisterin pitäjä (maistraatti) lähettää tiedon lastenvalvojalle avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta. Lastenvalvoja kutsuu äidin isyyden selvittämiseen. Äidille varatan tilaisuus tulla kuulluksi. Isyyden selvityksessä vanhempien tulee olla läsnä henkilökohtaisesti. Isyyden tunnustamisasiakirjat lähetetään maistraattiin vahvistettavaksi. Isyyden vahvistamisasiat hoitaa Hämeen maistraatin Hämeenlinnan yksikkö.

Kun isyys on vahvistettu, syntyy lapsen ja isyytensä tunnustaneen miehen sekä tämän sukulaisten välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde.

Sen perusteella lapsella on oikeus:

  • isänsä sukunimeen
  • saada elatusta isältään
  • periä isänsä ja isän puoleiset sukulaiset
  • eläke- ja vakuutusetuuksiin
  • tavata isäänsä

Lastenvalvojalla on oikeus äidin aloitteesta viedä isyysasia käräjäoikeuteen, jos mies ei vapaaehtoisesti tunnusta lasta.

Isyyden selvityksen yhteydessä voidaan tehdä sopimukset

  • lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisesta
  • elatuksesta

Oikeusgeneettinen isyystutkimus isyyden selvittämiseksi

Mikäli lapsen isyys on epävarma, voivat asianosaiset sopia, että asiassa suoritetaan oikeusgeneettinen isyystutkimus ennen isyyden tunnustamista. Lastenvalvoja antaa lähetteen tutkimuksiin ja tutkimus on maksuton. Mikäli myöhemmin, isyyden vahvistamisen jälkeen, herää epäilyjä isyydestä, voivat vanhemmat halutessaan omasta aloitteestaan ja omalla kustannuksellaan suorittaa tutkimukset.

Äiti voi vastustaa isyyden selvittämistä

Mikäli äiti katsoo, ettei isyyden vahvistaminen ole lapsen edun mukaista tai isyyden selvittäminen on mahdotonta tai hankalaa, äiti voi vastustaa isyyden selvittämistä ja käydä lastenvalvojan luona allekirjoittamassa vastustamislomakkeen.