Elatustuki

Elatustukiasiat ovat siirtyneet 1.4.2009 alkaen Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Lisätietoja elatustuen saamisen edellytyksistä, hakemisesta, maksamisesta ja perinnästä saa osoitteesta www.kela.fi tai Kelan palvelunumerosta 020 692 206.

Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2014 lukien 153,63 € kuukaudessa lasta kohden.

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia korotetaan 1,17 prosentilla 1.1.2014 lukien.

Lisätietoja elatustuen siirrosta Kelalle antaa Peruspalvelukeskus Oivassa
toimistosihteeri Ritva Nurminen,
puh. 03 880 2878
sähköposti: etunimi.sukunimi@oivappk.fi
Peruspalvelukeskus Oiva
Asikkalan sosiaalipalvelut
Kustaankuja 2,
17200 Vääksy
fax: 03 766 0602