Isyys, lapsen huoltajuus ja elatus

Lastenvalvojan palvelut

Lastenvalvojat vastaavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä vanhempien erillään asuessa lasten huoltajuuteen, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä sopimusasioista.

Lastenvalvojapalvelut hoidetaan seudullisessa Perheoikeudellisessa yksikössä Lahdessa.

- yhteystiedot

- isyyden selvittäminen, vahvistaminen ja oikeusvaikutukset

- sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

- elatussopimukset

- muut perheoikeudelliset palvelut

- elatustuki

- linkkejä muihin eroauttamisen palveluihin