Adoptioneuvonta


Adoption vahvistaminen edellyttää, että sekä lapsen luovuttamista harkitseva että lapsen vastaanottava osapuoli ovat saaneet adoptioneuvontaa. Myös perheen sisäinen adoptio edellyttää adoptioneuvontaa.

Adoption tarkoituksena on aina edistää lapsen etua. Adoptio on purkamaton. Adoptiolapsen oikeudellinen asema perheessä on sama kuin biologisen lapsen. Lapsen voivat adoptoida 25 vuotta täyttäneet, mutta alle 50-vuotiaat aviopuolisot tai yksinäinen henkilö. Lapsen ja vanhemman välinen ikäero voi olla korkeintaan 45 vuotta. Muissa kuin perheen sisäisissä adoptioissa tarvitaan yleensä adoptiolautakunnan (Valvira) myöntämä lupa.

Adoptioneuvontaa säätelee Adoptiolaki (AdL 22/2012) ja siitä annettu asetus.

Peruspalvelukeskus Oiva hankkii adoptoneuvontapalvelu Pelastakaa Lapset ry:ltä.

Lisätietoja adoptioneuvonnasta: Vs. lapsiperhepalvelujen päällikkö Sirpa Lampinen puh. 044 780 1384 ja lastensuojelun palveluohjaaja puh. 044 780 1482.


Pelastakaa Lapset ry
Etelä-Suomen aluetoimisto
www.pelastakaalapset.fi
Koskelantie 38,
00610 Helsinki
puh. 010 843 5000

Lainsäädäntö www.finlex.fi
Laki lapseksiottamisesta 153/1985
Asetus lapseksiottamisesta 508/1997