Puheterapia

Puheterapia on laillistetun puheterapeutin toteuttamaa kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen ja ohjauksen avulla sekä lähettäminen tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

 

Puheterapiapalvelut

Puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen. Aikuisneurologisia asiakkaita hoidetaan terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja rajoitetusti avoterveydenhuollossa. Lisäksi puheterapiaan voi hakeutua aikuinen änkytyksen tai äänenkäytön pulmien vuoksi.

Lapset tulevat puheterapiaan usein lastenneuvolan suosituksesta. Aloitteen puheterapiaan hakeutumisesta voivat tehdä myös vanhemmat itse tai yhdessä päivähoidon kanssa.  Aikuisasiakkaat tarvitsevat puheterapiaan lääkärin lähetteen.

 

Puheterapiaan ohjautumisen syitä voivat olla:

  • lapsen viivästynyt puheenkehitys
  • puheentuoton ja/tai -vastaanoton vaikeus
  • kontaktin ja vuorovaikutuksen pulmat
  • änkytys
  • 5-6-vuotiaan lukivalmiuksien kypsymättömyys
  • aikuisneurologiset häiriöt
  • aikuisten äänihäiriöt

 

Puheterapeutin vastaanotto

Yhteydenotot ja ajanvaraukset puhelinaikoina ti ja to klo 11 - 12