Psykologit

Perusterveydenhuollon psykologit

  • antavat apua mm. perheongelmissa, elämän muutostilanteissa ja henkilökohtaisissa kriiseissä
  • tekevät psykologisia tutkimuksia ja antavat lyhytkestoista terapiaa
  • asiakkaina alle esikouluikäiset lapset, peruskoulun päättäneet nuoret, aikuiset ja vanhukset
Tiina Hyytiäinen (Hollola,  Kärkölä)puh.044 780 1124 (puhelinaika ti ja to klo 11 - 12)   
Nina Lari  (Hollola,  Kärkölä)
puh.044 780 2287 (puhelinaika ti ja to klo 11 - 12)
Miia Stefanski (Hollola,  Kärkölä)puh.044 780 2203 (puhelinaika ti ja to klo 11 - 12)
Sari Tura (Asikkala, Padasjoki)puh.044 780 2800 (puhelinaika ti ja to klo 11 - 12)
Riikka Litsilä (Perhekeskus Viisikko ja lastensuojelu)puh. 044 780 2276 (puhelinaika ti ja to klo 11 - 12)
   
Nuorten mielenterveystiimi

Nuorten mielenterveystiimi palvelee 13-18-vuotiaita nuoria. Vastaanotolle voi hakeutua, kun on huolta esim. mielialasta, jaksamisesta, koulunkäynnistä tai ihmissuhdeasioista. Nuoren tilannetta selvitetään 1-7-käynnin aikana, jonka jälkeen hänellä on tarvittaessa mahdollisuus jatkaa keskustelukäyntejä vastaanotolla. Tuen tarpeen ollessa pitkäkestoisempaa, nuori ohjataan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.

Nuorten mielenterveystiimissä työskentelee 2 psykiatrista sairaanhoitajaa (Eini Saarinen ja Sanna Vitikainen) ja yksi psykologi (Markku Laine). Mielenterveystiimin vastaanotolle hakeudutaan ottamalla yhteyttä puhelinajalla joka arkipäivä klo 12.00-13.00. Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Alaikäisen kohdalla hoitojaksoon kuuluu myös vanhempien tapaaminen. Teemme yhteistyötä koulun, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Yhteydenotot puhelinpäivystysajalla ma-pe klo 12-13 puh. 044 780 2427.

 

Koulupsykologit ja kuraattorit

Mitä koulupsykologit ja kuraattorit tekevät?
  • auttavat ja tukevat kouluikäisiä erilaisissa haasteissa, jotka voivat liittyä koulunkäyntiin, perheeseen, kaverisuhteisiin tai muihin henkilökohtaisiin asioihin
  • tarjoavat tukikeskusteluja oppilaille ja heidän perheilleen
  • suunnittelevat tukitoimia ja ohjaavat tarvittaessa muihin palveluihin
  • osallistuvat oppilashuoltoryhmiin ja koulun kehittämiseen
  • tukevat kodin ja koulun välistä yhteistyötä
  • tekevät yhteistyötä terveydenhoitajien ja koulun henkilökunnan sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. Päijät-Hämeen perheneuvola, lastensuojelu)
  • psykologit tekevät lisäksi psykologisia tutkimuksia ja arvioita sekä lähetteitä jatkotutkimuksia varten

Psykologeille ja kuraattoreille ohjaudutaan vanhempien, oppilaan tai koulun yhteydenoton kautta. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.


Koulukuraattorit:

Tuija Tuuri (Salpakankaan koulu)
Puh. 044 780 1123

Alue: Salpakankaan koulu

Anne Raami (Tiilikankaan koulu)
Puh. 044 780 1119

Alue: Hollola, Hämeenkoski

Merja Ojala (Hollolan yläkoulu)
Puh. 044 780 1257

Alue: Hollola

Jaana Niinivirta (Salpakankaan terveyskeskus)
Puh. 044 780 1491

Alue: Kärkölä, Nostava, Herrala

 

Psykologit:

Emmi Rantanen (Salpakankaan koulu)
Puh. 044 780 1475

 
Elisa Haapanen (Salpakankaan koulu)
Puh. 044 780 1499