Vuodeosastotoiminta

Vuodeosastotoiminta keskittyy kolmeen toimipisteeseen, Hollolaan, Asikkalaan ja Padasjoelle.  Fysioterapeuttien työ keskittyy potilaiden toimintakyvyn arviointiin, ylläpitoon tai parantamiseen fysioterapiamenetelmin sekä omaisten ohjaamiseen.  Osana tehtävää on kotiutuksen tukeminen kotikäynnein ja kartoituksin sekä tarvittavien apuvälineiden arviointi ja lainaus. Vuodeosastoilla toimitaan yhteistyössä osastojen lääkärien, hoitohenkilökunnan ja muiden terapeuttien kanssa.
 

Poliklinikkatoiminta

Poliklinikkatoimintaa on neljässä  toimipisteessä Hollolassa, Asikkalassa, Kärkölässä ja Padasjoella. Asiakkaat voivat hakeutua palveluihin haluamansa fysioterapian toimipisteeseen. Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä tai fysioterapautin arvion perusteella. Asiakkaan terapia perustuu aina fysioterapeuttiseen tutkimiseen ja arvioon ja hänen ongelmaansa pyritään vaikuttamaan eri fysioterapian keinoin. Asiakaskohderyhminä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaat, leikatut asiakkaat, neurologiset asiakkaat, ikääntyneet ja lapset sekä apuvälinetarpeen arviointia tarvitsevat asiakkaat. Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden fysioterapiakäynnit  maksavat 8.80 € kerta, mutta apuvälinearviot ovat kaikille maksuttomia.