Etusivu :: Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut :: Lääkinnällinen kuntoutus ja terapiapalvelut

Lääkinnällinen kuntoutus ja terapiapalvelut

Kuntoutuksen yksikkö tuottaa Oivan alueen kuntalaisille tarveperusteisesti lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita. Yksikkö tuottaa psykologi-, puheterapia-, toimintaterapia- ja fysioterapiapalveluita polikliinisesti.

Yksikön kuntoutuksen ammattilaisia työskentelee myös Oivan vuodeosastoilla ja asumispalveluissa. Tarvittavat toimintaterapia- ja fysioterapiapalvelut tuotetaan asiakkaille kotiin. Asiakkaat ohjautuvat kuntoutuksen yksikön palveluiden piiriin fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn laskiessa.

Kuntoutuksen tarkoituksena on vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn ja päivittäiseen selviytymiseen. Kuntoutuksella pyritään ehkäisemään, korjaamaan tai tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmia sekä sosiaalisia että psyykkisiä häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä.

 

Vasemmalla olevassa valikossa löytyvät kuntoutus- ja terapiapalvelut Oivassa.