Yleinen edunvalvonta

Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja määrätään kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Edunvalvojan määrää hakemuksesta maistraatti tai käräjäoikeus. Edunvalvojana voi toimia edunvalvottavan henkilön sukulainen, ystävä tai muu läheinen. Ellei se ole mahdollista, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja.

Oikeusaputoimistoissa tehtävää hoitavat yleiset edunvalvojat ja heitä avustava henkilökunta. Kaikkien edunvalvojien toimintaa valvoo maistraatti.

Päijät-Hämeen edunvalvontatoimisto
Aleksanterinkatu 24 A, 3 krs.
15140 Lahti
puh.029 565 2700
fax029 565 2709
viraston sähköpostiosoite:paijat-hame.edunvalvonta(at)oikeus.fi

 

Päijät-Hämeen edunvalvontatoimisto