Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen ovat siirtyneet Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan edelleen sosiaalitoimesta.

Perustoimeentulotuki haetaan kuitenkin ensin Kelasta. Kela vastaa perustoimeentulotuen myöntämisestä myös silloin, kun tuen tarve on kiireellinen.

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää silloin, kun hakijalla tai perheellä on tarpeelliseksi katsottavia erityismenoja ja pelkkä perustoimeentulotuki ei riitä turvamaan henkilön tai perheen toimeentuloa toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla. Täydentävän toimeentulotuen erityismenon arvioidaan suhteessa toimeentulotuen hakijan tai perheen tilanteeseen, ja siksi sen tarve arvioidaan aina asiakaskohtaisesti.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteista päättää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Toimintaohje

  • Hae ensin perustoimeentulotuki Kelasta.
    Jos haet muita kuin perustoimeentulotukeen kuuluvia menoja, pyydä hakemuksessa, että Kela siirtää hakemuksesi käsiteltäväksi niiltä osin sosiaalitoimeen. Sosiaalitoimi päättää täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä erityismenoihin.
  • Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea suoraan sosiaalitoimesta, jos sinulla on jo Kelan tekemä perustoimeentulotuen päätös sille ajanjaksolle, jolloin täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen erityismenot erääntyvät maksettavaksesi. 

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea sähköisesti tai paperilomakkeella.

 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.1.2017 lukien.

Yhteystiedot

Toimeentulotuen neuvonta, puh. 03 818 3209

Puhelinaika neuvontaan on arkisin klo 9.00 - 15.00.