Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteistä ja asiakkaille maksutonta palvelua. Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan tasapainoinen talous. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oman toiminnan ja päätöksenteon tukeminen. Jokaisella maksuvaikeuksissa olevalla on mahdollisuus neuvontaan ja sillä pyritään ennaltaehkäisemään velkaongelmien syntymistä.

Talous- ja velkaneuvojat auttavat

  • velkatilanteen kartoittamisessa ja kertovat erilaisista tukipalveluista sekä velkojen järjestelymahdollisuuksista
  • talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisessa
  • neuvotteluissa velkojien kanssa
  • maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä
  • tuomioistuimelle tehtävän velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelman laatimisessa sekä tarkistamisessa
  • yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvien selvitysten, vastineiden ja lausumien laatimisessa

 

 
Lahden kaupungin talous- ja velkaneuvonta
Aleksanterinkatu 10 B (4. krs), 15110 Lahti
puh. 03 814 4554, 03 814 4662
fax 03 814 4658
Toimisto avoinna ma - pe klo 9.00 - 12.00
Puhelinneuvonta ja ajanvaraus talous- ja velkaneuvojille ma - pe klo 11.00 - 12.00
puh. 03 814 4659            puh. 03 814 4660            
puh. 03 814 4661puh. 03 814 4663
puh. 03 814 4657 
 

Lahden kaupungin talous- ja velkaneuvonta