Etusivu :: Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut :: Asiakasmaksut ja laskutus

Asiakasmaksukatto ja vapaakortti 2017

 

Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille säädetään vuotuinen enimmäismäärä, terveydenhuollon maksukatto.

Maksukatto on vuonna 2017 691 €. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alle 18-vuotiaan henkilön maksut lasketaan huoltajan maksukattoon.

 

  

Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalle myönnetään hakemuksesta vapaakortti, joka on voimassa vuoden 2017 loppuun. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollonyksikkö, jonka käynnin tai hoitojakson aikana maksukatto on täyttynyt.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä vapaakortin myöntää laskutus- ja suoritustenkäsittely – tiimi.

Vapaakortin myöntämisen jälkeen poliklinikkakäynnit ja päiväkirurgiset toimenpiteet ovat maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Vuodeosastohoidosta peritään 22,80 €:n ylläpitomaksu hoitopäivältä.

Vakuutusyhtiöiden korvaamat ja toimeentulotukeen sisältyvät asiakasmaksut sekä yksityisten palveluiden käytöstä maksetut maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle.

 

 Maksukattoon sisältyvät seuraavat maksut:

- poliklinikkakäynti (Lääkärin tai sairaanhoitajan luona)

- päiväkirurgia

- sarjahoito

- lyhytaikainen laitoshoito

- käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin tai sairaanhoitajan luona

- yksilökohtainen fysioterapia

- yö- ja päivähoito

- kuntoutus (eräin edellytyksin)

Maksukaton ulkopuolelle jäävät:

- kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito

- vaikeavammaisten asumispalvelut

- vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

- yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut

- suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

- suun ja leukojen erikoissairaanhoito (terveyskeskuksessa)

- ensihoito (ambulanssimatkat)

- pitkäaikainen laitoshoito

- työterveyshuollon maksut

- perhehoito

- lastensuojelun maksut

- maksut lääkärin todistuksesta

- muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu

- käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

- erikoismaksuluokan maksut

- viivästyskorko

- perintäkulut

- lääkekustannukset (haetaan Kelasta)

- matkakustannukset (haetaan Kelasta)

Maksukaton seuranta:

Säilyttäkää maksukuitit, sillä asiakasmaksuasetuksen 26B §:n mukaan asiakkaan tulee itse huolehtia maksukaton täyttymisen seurannasta ja selvittää kertyneiden maksujen määrä.

Hyvinvointikuntayhtymässä sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon laskutusjärjestelmässä ohjelma huomioi asiakasmaksujen kertymän ja muuttaa laskutustiedot kun laskukertymää on maksukaton verran. Ohjelmat eivät kuitenkaan ole yhteydessä toisiinsa, joten jos teillä on laskuja sekä erikoissairaanhoidossa että perus-terveydenhuollossa, teidän tulee hakea vapaakorttia liikaa maksetun osan palauttamiseksi.

VAPAAKORTIN MYÖNTÄMINEN

Kun maksukattoon kuuluvia, hoitoajan mukaisessa järjestyksessä maksettuja vuotta 2017 koskevia laskuja on yhteensä 691 euroa, asiakas voi hakea vapaakorttia. Vuotta 2017 koskevat hakemukset ja mahdolliset liikaa suoritettujen maksujen palautuksia tulee vaatia viimeistään 31.12.2018 mennessä. Vapaakortti on voimassa vuoden 2017 loppuun koko maassa.

Vapaakorttihakemuksia saa terveysasemilta, vuodeosastoilta ja poliklinikoilta sekä

 

www.phhyky.fi  -sivuilta kohdasta asiakkaalle ja potilasmaksut. Mikäli olette saaneet hoitoa jossakin muussa kuin PHHYKY:n terveydenhuollon yksikössä, hakemukseen on liitettävä toisen yksikön alkuperäiset laskut ja tosite laskun maksusta (kuitti tai tiliote).

Hakemus liitteineen palautetaan postitse alla olevaan osoitteeseen tai PHHYKY:n toimipisteisiin, josta ne toimitetaan laskutus ja suorituskäsittely-tiimille (sisäpostiosoite Laskutus).

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä                                                                           laskutus ja suorituskäsittely                                                                                         vapaakortit                                                                                                           Aleksanterinkatu 24 B                                                                                                        15140 Lahti